Foto: TS Byggkoncept AB

Omfangsrikt prosjekt i Sør-Sverige - Kronetorp Park

Publisert: 10. May, 2019

Vi er i gang med vårt tredje byggetrinn i prosjektet Kronetorp Park i Sverige. Kronetorp Park ligger i Burlöv kommun, mellom Malmö og Lund. Vårt første og tredje byggetrinn omhandler boliger, mens vårt byggetrinn nr 2 var kombinert barnehage (plan 1) og boliger (plan 2 til 4).

Prosjektet er spesielt på flere måter:

  • Byggherre har etablert en egen betongfabrikk på byggeplassen. Denne betongfabrikken leverer all betong til prosjektet, og også til andre prosjekter i området. Dette muliggjør et godt samspill mellom prosjekterende og betongprodusent med hensyn til betongkvaliteter etc.
  • Byggherre har etablert en egen betongelementfabrikk på byggeplassen. Denne fabrikken lager alle prefab. betongelementer som benyttes i prosjektet. Betongelementfabrikken ligger i direkte tilknytning til betongstasjonen, og det er samme betongprodusent til plasstøpt betong og prefab. betong.
  • Byggherren har stort miljøfokus. Det er solceller og solvarmeanlegg på alle takflater foruten takflate mot nord. Det legges vannbåren varme i alle gulv, og det planlegges et stort vannbasseng for å lagre energi i form av soloppvarmet vann.

Dr.techn.Olav Olsen er hovedkonstruktør i prosjektet, og prosjekterer all betong, inkl. prefab. betong. Vi utfordres daglig av byggherren på optimalisering og industrialisering, og sammen med arkitekt søker vi å finne løsninger som muliggjør bruk av standardiserte betongelementer. Betongfabrikken har nylig investert i et automatisk stålfiberdoseringsanlegg, og vi prosjekterer med bruk av fiberarmering i alle konstruksjonsdeler hvor dette er arbeidsbesparende, enten i fabrikk eller på byggeplass. Les mer om prosjektet på Kronetorp Parks hjemmeside http://www.kronetorppark.se/
 

Alle foto i artikkelen: TS BYGGKONSEPT AB