Sommerferie med mening

Publisert: 27. June, 2023

Foundation Artelia er en ideell (selvstendig) organisasjon som får midlene sine fra Artelia Group, og som organiserer og tilbyr frivillig arbeid med ekspertise fra Artelias ingeniører i veldedighetsprosjekter rundt omkring i verden. Et av prosjektene er i Phnom Penh Kambodsja og vår kollega fra Lysaker, Tore Andreas,  reiste på oppdrag sammen med kollegaer fra Artelia systemet.

Oppdraget i Kambodsja er et samarbeidsprosjekt med PSE, en annen ideell organisasjon som hjelper og utdanner barn fra vanskelige kår. De støtter ofte utdannelsesprosjekt og sørger for bedre boforhold. Familien bor ofte sammen i leire og byggningsmassen er svært ofte i ganske dårlig forfatning. PSE kan igjen søke myndighetene om økonomisk støtte, men for å få det må tilstandsrapporter og utbedringsplaner kunne presenteres. Tore og de andre på teamet gjorde besiktigelser av alle takene og vurderte tilstanden, inkl. bæresystemet, og kunne dermed dokumentere et stort behov for renovering - taktekking. 

Du kan lese mer om Foundation Artelia.