Tor Ole Olsen takker av som fib president

Publisert: 29. April, 2021

Den internasjonale betongforeningen fib, fédération internationale du béton, er en non-profit organisasjon som arbeider med praktiske og vitenskapelige temaer for å positivt utvikle betongbransjen teknisk, økonomisk, estetisk og miljømessig. Vår Tor Ole Olsen har akkurat avsluttet sin periode som president i fib.

Foreningen har medlemmer på mange plan, blant annet 41 medlems-nasjoner. Disse nasjonene produserer 86% av all verdens sement, så foreningens resultater har vid betydning. For de av dere som kjenner Norsk Betongforening så er fib ganske lik med hensyn på visjon, arbeidsmåte og sosialt samhold. Tor Ole sier det har vært en flott periode, og det er svært mange kompetente og hyggelige mennesker i fib som utfører nyttige dugnadsoppgaver for fellesskapet, og foreningen har et dyktig sekretariat i Lausanne.  Det er mange ting som skjer i fib, også sedvanlige foreningssaker.

Det siste året har det vært mye arbeid med å flytte og omgjøre symposier, for så å arrangere dem i en ny form. Tor Ole deltok på tre utenlandsmøter før verden stengte ned i fjor. Takket være stor omstillingsevne i sekretariatet kom de digitale møteplassene og alt rundt de på plass raskt, og det ble allikevel et år med høy aktivietet og arrangmenter.  Spesielt de unge var veldig aktive, og har samlet deltagere fra over 40 nasjoner i webinarer. Nylig ble det arrangert webinar med over 100 deltagere, om rørbroer, der Norge og Dr.techn.Olav Olsen har hatt en sentral rolle.

I perioden er det arbeidet mye med Model Code 2020, fokus mot de unge, fokus mot miljø og bestandighet, økt aktivitet med ACI og andre nasjoners betongforeninger, og synliggjøring av verdier fib skaper.

fib arrangerer Symposium hvert år, PhD Symposium hvert annet år, Conceptual Design Symposium hvert annet år, og mange andre faglige arrangementer. fib Congress arrangeres hvert fjerde år, i 2022 er den i Oslo. I 2023 er det fib Conceptual Design Symposium i Norge.

Alt i alt en fin opplevelse for Tor Ole, og forhåpentligvis også noe positivt for Norge, Norsk Betongforening og Dr.techn.Olav Olsen, som gjennom disse to årene har vært viktige og økonomiske støttespillere. Tor Ole har videre et engasjement  som immidiate past president, spesielt i en to års periode med deltagelse i styret, for MC 2020 som nevnt over,  og som ansvarlig for Awards. 

Vil du vite mer om fib - klikk her