Stort infrastrukturprosjekt forbedrer InterCity-forbindelsen på Østlandet

Publisert: 21. August, 2020

Sandbukta-Moss-Såstad-prosjektet gir økt kapasitet for både passasjerer og gods, og gir samtidig bedre jernbanetilbud til innbyggere på Østlandet. Prosjektet er en del av Bane NORs InterCity- oppgradering, som inkluderer 270 km nye dobbeltspor i den sydøstlige delen av Norge.

InterCity-utbyggingen er et av Norges største jernbaneprosjekter, og Sandbukta-Moss-Såstad-prosjektet (SMS 2A) forbedrer kapasiteten for både passasjerer og gods på strekningen.  Samtidig får Østlandet nå flere reisemuligheter med tog. Joint venture-selskapet MossIA ANS har valgt NIRAS og Dr.techn. Olav Olsen som rådgivende ingeniører på dette viktige prosjektet. MossIA ANS er et joint venture bestående  av Implenia Norge og ACCIONA. 

Bane NOR er ansvarlig for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen i Norge,  og for utvidelsen av jernbanesystemet i det sydøstlige Norge samt Moss-regionen. Implenia og ACCIONA, Dr.techn. Olav Olsen og NIRAS vil sammen bidra til å utføre det store SMS 2A-prosjeket for InterCity-linjen. Prosjektet har en samlet kontraktsverdi på NOK 6,3 milliarder og inkluderer underbygging for 10,3 km dobbeltspor, 5 km tunnel, veier, VA og drenering samt en ny stasjon i Moss.

Involverer mange fagdisipliner

”Det er et viktig prosjekt, som krever mange fagdisipliner og bred erfaring i forhold til samarbeid og partnerskap. Det er ikke bare en ny jernbane gjennom sentrum av Moss, det involverer også flere forskjellige fagdisipliner som fundamentering, feltarbeid, grunnarbeid, maskinarbeid, betongarbeid og naturligvis tunneldriving. Vi er glade for å ha så gode partnere med for å levere spesialistkompetanse til Bane NOR-prosjektet,” sier Carsten Rosskamp, prosjektdirektør hos MossIA ANS.

Prosjektleder Anders Nyhus fra Dr.techn. Olav Olsen ser frem til å levere sin del i det spennende prosjektet.
”Vi er enormt stolte av å ha blitt valgt av MossIA ANS som deres rådgiver til dette utfordrende prosjektet. Vi har bistått oppdragsgiver i løpet av anskaffelsesprosessen med å optimere løsninger og sikre gode konstruksjonsplaner. Det er spennende å få lov til å bidra til et infrastrukturprosjekt, som utvikler store deler av Moss og har betydning for resten av Norge,” sier Nyhus.

Sammen med ingeniørytelser fra ACCIONA og Implenia er Dr.techn.Olav Olsen og NIRAS ansvarlig for prosjektering, prosjektledelse, overordnede 3D-modeller, underkonstruksjoner, drenering og forsyning, veiarbeid, bygging av Moss  stasjon og landskapsplanlegging.

For NIRAS er prosjektet en milepæl for rådgivningstjenester på det norske markedet.
”Dette prosjektet er vår aller største kontrakt innen infrastruktur i Norge. Kombinert med prosjektene vi har i samarbeid med Veidekke på UDK 01 og 02 om Drammen-Kobbervikdalen,  er NIRAS nå markant involvert i å levere jernbaneprosjekter i hele Norge. På den måten lykkes vår strategi med å bidra til en mere effektiv og bærekraftig mobilitet,” sier Theis Tarp Rasmussen, direktør i NIRAS Norge AS.

Ingeniøtjenester og bygging på hoveddelene av prosjektet startet i 2019, og den nye dobbeltsporbanen er planlagt å være klar til å tas i bruk ultimo 2024.

Video av Bane NOR: https://www.youtube.com/watch?v=xrcZzlwQ6vg