Bouygues Travaux Publics kjøper teknologi for flytende havvind utviklet av Dr.techn. Olav Olsen AS

Publisert: 15. September, 2022

Bouygues Travaux Publics har overtatt eierskapet til OO-STAR, en fundamentløsning for flytende havvind opprinnelig utviklet av Dr.techn. Olav Olsen.  I samarbeid skal de to selskapene posisjonere seg som leverandører inn mot et gryende megamarked for flytende havvind internasjonalt.

OO-STAR er av sterke aktører ansett å være blant de mest lovende konseptene for fremtidens flytende havvindparker.  Løsningen kan tilpasses alle aktuelle sjøtilstander, reduserer karbonavtrykket til større havvindparker og har potensiale for store kostnadsreduksjoner for fornybar energiproduksjon gjennom skaleringseffekter og reduserte  drifts- og vedlikeholdskostnader.De to selskapenes ledende ingeniør- og gjennomføringsekspertise vil tilby en integrert, innovativ og konkurransedyktig løsning for det flytende havvindmarkedet. De halvt nedsenkbare betongfundamentene vil bli masseprodusert på en tidsriktig og kostnadseffektiv måte basert på Bouygues Travaux Publics’ unike kompetanse på industriell serieproduksjon av store betongkonstruksjoner for marint miljø.
 

Les PRESSEMELDINGEN fra Bouygues TP (engelsk)