Takk for nå til våre dyktige sommerjobbere

Publisert: 14. August, 2020

Sommeren 2020 har på mange måter vært spesiell. Det har alle i Norge erfart, og hardest har det kanskje gått ut over skoleelever, studenter og nyutdannede som har stilt bakerst i køen i et vanskelig arbeidsmarkedet. Det var derfor svært gledelig å kunne tilby 7 studenter sommerjobber hos oss som planlagt.

"Vi deltar hvert år på ulike bedriftsarrangementer og messer i regi av akademia, og skaper interesse for Dr.techn.Olav Olsen som en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsplass" sier Erik B. Holm, ansvarlig for teknologi og teknologiutvikling og forteller videre at det ofte er her mye av rekrutteringen til neste års sommerjobb hos oss skjer.

"Vi var spent på situasjonen for 2020, og om vi kunne ta imot de sommerjobberne vi hadde planlagt" sier Erik, "og det er vi veldig glad for at vi kunne".  Han legger til at de har alle gjort en super jobb og tilpasset seg et ganske redusert kontormiljø med begrensede muligheter til å få hjelp, men allikevel alle levert flotte bidrag til firmaets produksjon i sommer.

Studentene har jobbet innenfor de fleste av våre forretningsområder, og blitt godt kjent med vår brede portefølje av prosjekter. De har utført dimensjonering, tegningsproduksjon, 3D modellering, lastanalyser, modellering av digitale tvillinger, testing av kontroll av knutepunkt, og bidratt til forbedrede løsninger på flere av prosjektene de har jobbet med. Det ble også anledning for bygg- og geotekniske befaringer med erfarne OO kollegaer. 

Utfordringer, store og små oppgaver, mestringsfølelse, trivsel og mange forskjellige prosjekter er bare noen av stikkordene som oppsummerer de tilbakemeldingene vi har fått fra studentene underveis. Samtlige sier at de har følt seg inkludert fra første dag i et miljø med mange dyktige ansatte og høy kompetanse, og blitt veldig godt mottatt. 

Thea og Ali, som begge er ferdig med 4.året på bygglinjen på NTNU, trekker frem variasjon i prosjekter og et bredt spekter av arbeidsoppgaver som noen av grunnene til at de hadde lyst til å jobbe hos oss, og sier begge at de har vært svært godt mottatt og fått den oppfølgingen de har hatt behov for underveis, men også fått prøve seg på oppgaver på egen hånd.

Vi takker alle 7 for en flott innsats for firmaet denne «unormale» sommeren og ønsker lykke til med studieoppstart nå rett rundt hjørnet