Flytebruløsningen over Bjørnafjorden videreutvikles med OON i viktig kontrolloppdrag

Publisert: 10. February, 2023

FEED-studien har oppstart umiddelbart, og leveranser fra studien skal være ferdigstilt innen mars 2024. Flytebroen, som er under planlegging, er en 5,5 km lang buebro som holdes fast på hver side av Bjørnafjorden. I tillegg er broen fastholdt ved bruk av forankringsliner til sjøbunnen. Broen skal krysse Bjørnafjorden mellom Reksteren på Tysnes og Røtinga i Bjørnafjorden kommune.

Arbeidsfellesskapet OON (Dr.techn. Olav Olsen AS og Norconsult AS) er i et eget avrop på kontrakt tildelt oppgaven med å utføre omfattende uavhengig kontroll av tekniske løsninger for videreutviklingen av flytebruløsningen over Bjørnafjorden. 

"Etter å ha vært med på utviklingen og dokumentasjonen av det valgte brukonseptet gjennom de forutgående fasene ser vi nå fram til få å bidra til ytterligere trygghet for at gjeldende krav til konstruksjonssikkerhet ivaretas og til at usikkerhet knyttet til kostnader reduseres videre" sier oppdragsleder for OON Kolbjørn Høyland og senior Vice President i Dr.techn. Olav Olsen AS. 

 

PRESSEMELDING TIL SVV