Kvartalet sett fra Middelalderparken i Bispekilenaksen, retning sørvest, Illustrasjon: MAD Arkitekter

Nytt byggetrinn i Bispevika B8a

Publisert: 24. June, 2019

Detaljprosjektering av byggetrinn «B8a» i Bispevika er nå igang. Kvartalet blir på ca. 33 000 m², inkludert kjeller, og skal romme 264 leiligheter. Som for de tidligere byggetrinnene, B2 og B6a, er fundamenteringsforholdene svært vanskelige. Nytenking må derfor til for å fundamenter byggene på en rasjonell måte.

Bygget bæres vertikalt av 40 meter lange peler til fjell. Horisontalt benyttes rørspunter som virker som skjærvegger og tar opp horisontalkrefter fra jordtrykk, vind og seismisk aktivitet. Bunnplatene er 600 mm-700mm tykke og støpes i fiberarmert betong for å klare de strenge rissviddekravene under ca. 7 meters vanntrykk. Fundamentene er videre dimensjonert for å kunne bære all horisontallast fra det fremtidige byggetrinnet B6b.

Som de forrige byggetrinnene er det et sterkt fokus på innovasjon og optimalisering av løsninger. Prosjektet utføres tegningsløst og med metodikken «Virtual Design and Construction» (VDC). VDC handler om samarbeid mellom ulike fag og bygger på at samtlige deltakere i prosjektet skal ha tilgang til riktig informasjon til riktig tid.

Bispevika B8a prosjekteres i samarbeid med Norconsult på vegne av AF-Gruppen, som er totalentreprenør for oppdraget. Byggherre er Oslo S utvikling (OSU). Byggetrinnet er planlagt å stå ferdig ved årsskifte 2022/2023.