Verdens største settefiskanlegg

Publisert: 23. April, 2021

SalMar Settefisk as skal bygge verdens største settefiskanlegg på Tjuin industriområde i Midt-Norge, hvor byggetrinn 1 har en grunnflate på ca 17000 m2 og en årlig produksjon på ca 20 mill smolt. Prosjektet skal utføres i et arbeidsfellesskap mellom entreprenør Consto og prosessleverandør Krüger Kaldnes.

Dr.techn. Olav Olsen er engasjert av Consto for å utføre prosjektering av all plasstøpt betong i anlegget, noe som blant annet inkluderer kummer for RAS-anlegg (resirkuleringsanlegg for vann), fundamenter for overbygg, bunner og fundamenter til alle fiskekar og alt av gulv på grunn. Prosjekteringen er godt i gang, og byggestart er planlagt tidlig i mai.

Anlegget har en RAS (Recirculation Aquaculture System) per avdeling, noe som gir et veldig lite miljømessig fotavtrykk på grunn av resirkulering av vannet som blir brukt i anlegget. Et lukket anlegg gir også liten sjanse for å få sykdom, noe som gir en positiv innvirkning på laksens helse og velferd. Grensesnittet mellom betong og prosessanlegget ivaretas gjennom et tett samarbeid med RAS-leverandør Krüger Kaldnes som har lang erfaring med slike anlegg.

Gode og effektive løsninger sikres ved et tett samarbeid mellom de ulike aktørene i prosjektet som er planlagt med to byggetrinn. Det første som settes i gang nå har ferdigstillelse sommeren 2023. Byggetrinn to har forventet byggestart i 2023, og den totale kostnaden for anlegget er over en milliard kroner.