Rammeavtale med Statens vegvesen for ferjefri E39 i Møre og Romsdal

Publisert: 18. December, 2019

Arbeidsfellesskapet Dr.techn.Olav Olsen AS og Norconsult med underleverandører signerte denne uken rammeavtale med Statens vegvesen  for utredning av ferjefrie kryssinger på E39 i Møre og Romsdal.

3 grupperinger, (de to andre er Multiconsult og Rambøll Norge m/samarbeidspartnere) skal i løpet av en 4 års periode utarbeide forprosjekt for ferjefrie kryssinger av Halsafjorden, Sulafjorden og Vartdalsfjorden. Kontraktsverdien er regnet oppad til 150 millioner NOK.

Vegvesenet skriver i sin pressemelding at dette er et viktig steg på veien videre mot teknisk gjennomførebare løsninger. 


Les pressemelding og mer om kontrakten på SVV sin hjemmeside