OO-Star Wind Floater/Dr.techn.Olav Olsen AS

Gjennombrudd for OO-Star Wind Floater

Publisert: 2. April, 2020

Etter snart 10 år med teknisk utvikling og omfattende dokumentasjon har Dr.techn. Olav Olsen fått et gjennombrudd for sitt innovative fundamentkonsept for flytende havvindsturbiner; «OO-Star Wind Floater».  EU har gjennom sitt Horizon 2020 program gitt tilsagn til å bevilge 25 MEUR til et sterkt europeisk konsortium under ledelse av verdens største vindkraftprodusent Iberdrola for bl.a. å demonstrere OO Star Wind Floater i fullskala.  I tillegg til Iberdrola og Dr.techn. Olav Olsen består konsortiet av internasjonale energiselskaper, kontraktører og forskningspartnere. Norske partnere er Kværner, Unitech, Metcentre og DNV GL . Søknaden vant foran 13 andre sterke søknader og oppnådde 15 poeng av 15 mulige i EUs evaluering.

«Etter flere års arbeid med konseptet er dette et stort gjennombrudd som vi har sett frem til og er veldig stolte av.  Det bekrefter vår ledende kompetanse innen flytende havvind og OO Star Wind Floaters store potensial som en robust og skalerbar løsning for fremtidens havvindparker», sier Olav Weider, adm. dir. i selskapet. «Dette betyr veldig mye for de av våre ansatte som har jobbet direkte i prosjektet, men også for selskapet som har investert store ressurser i utvikling av kompetanse og teknologi og i søknadsprosessen mot EU. I disse vanskelige tider for Norge, men også hele verden, er en nyhet som dette av stor betydning for mange mennesker, og gir positive fremtidsutsikter for industrien.   Vår ambisjon med teknologien er å bidra til kostnadsreduksjoner som er nødvendige for å gjøre flytende havvind kommersiell» avslutter Weider.

Forutsatt at formalitetene går i orden så er planen å designe, bygge, installere og drifte en OO-Star Wind Floater med en 10 MW turbin på testsenteret til Metcentre utenfor Karmøy. Dette blir verdens største flytende vindturbin.  Byggetid er estimert til 2 år med etterfølgende testperiode på 2 år. Når prosjektet er over, åpner det seg nye muligheter for å bruke den flytende enheten på kommersielle prosjekter, som f.eks. elektrifisering av petroleumsvirksomheten. Hvis man lykkes med dette vil demonstrasjonsprosjektet bidra til videreutvikling og kommersialisering av teknologien, men det kan også i seg selv gi god avkastning til eierne.

Partnerne i prosjektet har som motivasjon å bygge erfaring, kvalifisere teknologi samt å styrke sin posisjon foran utbygging av fremtidige store kommersielle havvindparker. «I tillegg til demonstrasjon av teknologi ligger det også en rekke forsknings- og utviklingsoppgaver i prosjektet.  For norske aktører ligger det en stor mulighet til å bygge kompetanse og leverandørkjeder som er viktige elementer for konkurransedyktig utbygging av vindkraft i Norge og ellers i verden. Også Norge har behov for ny fornybar energi når framtiden skal bygges», sier Trond Landbø, leder for Fornybar Energi området i Olav Olsen og ansvarlig for utviklingen av OO-Star Wind Floater.

 

Les mer om konseptet på THE EXPLORER  Innovasjon Norges digitale markedsplass for grønn teknologi