Flott ny skole i Oslo med kulturstasjon og stort miljøfokus

Publisert: 19. March, 2021

Arbeidet med Voldsløkka skole i Oslo er godt igang. Det nye skole-anlegget, med et areal på tilsammen 14 000m2  skal bli en 8-pararells ungdomsskole med fleksibelt areal for mottaksgrupper. I tillegg skal skolen få ny kultursal og kulturstasjon. 

Dr.techn. Olav Olsen har i samarbeid med entreprenør Veidekke i oppdrag for Undervisningsbygg Oslo KF, prosjektert nytt skolebygg og totalrehabilitering av eksisterende bygning, hvor kun veggene i fasaden skal gjenbrukes. Fasaden er en vernet murfasade fra 1912 og kanskje mest kjent som Heidenreichbygget.  Det er stort fokus på miljø i prosjektet og nybygget skal som den første skolebygningen i Oslo oppføres som plusshus med solceller på tak og fasade. Byggeplassen skal driftes med mest mulig utslippsfrie løsninger.  Optimalisering av materialbruk har vært svært viktig for de prosjekterende. Utstrakt bruk av tre som konstruksjonsmateriale har også vært spennende og her har Olav Olsen samarbeidet med firma Ny Struktur. 

Skolen er planlagt å være ferdig til skolestart 2023, og flerbrukshallene i Voldsløkka Idrettspark er planlagt ferdig i 2025. Kultursalen på skolen skal fungere som midlertidig kroppsøvingsareal for elevene frem til idrettsparken er ferdigstilt.

For mer informasjon, se Oslo kommunes hjemmeside.

Illustrasjon: Kontur Arkitekter