Fiberarmert betong - Dimensjonering og anvendelse i henhold til NB38

Publisert: 5. December, 2019

Noen er skeptiske til fiberarmert betong, mens andre lovpriser mulighetene fiberarmering i betongkonstruksjoner gir. Sindre Sandbakk fra Dr.techn.Olav Olsen har gjesteforelest på to arrangementet i fagmiljøet

Betongkvelden på Sørlandet i Kristiansand, med over 100 deltagere,  tok varmt imot Sandbakk som med eksempler av anvendelse og tekniske spesifikasjoner entusiastisk holdt innlegget: "NB 38 – Fiberarmerte betongkonstruksjoner".  Også TEKNA Østfolds åpne fagmøte om fiberarmering fikk et flott innlegg fra Sandbakk. 

Presentasjon tilgjengelig HER