Samfunnsnyttig og viktig prosjekt med stor teknisk kompleksitet

Publisert: 19. September, 2019

En buet flytebro er beste løsning for kryssingen av den 550 meter dype Bjørnafjorden mellom Tysnes og Os. Det ene av de to prosjektteamene som har jobbet frem anbefalingen har vært styrt fra vårt kontor på Lysaker.  

Teknisk kompleksitet har alltid stor affinitet hos dyktige ingeniører, og det at mange også ser på dette som et signalprosjekt, har gjort det spesielt morsomt å være med på. Dette har vært et ekstremt viktig prosjekt, spesielt fordi vi oppfatter at det har så stor samfunnsnytte. For gjennomføringen har det vært avgjørende at vi klarte å få samlokalisert teamet, bestående av særdeles dyktige fagpersoner innen alle disipliner, på vårt Lysakerkontor. Dette sikret også tett og god interaksjon med fagpersoner i SVV, som hadde kontorplasser hos oss.

Oppgaven med å modne 4 konsepter, evaluere og rangere, har vært utfordrende mht. den korte gjennomføringstiden vi fikk. Nøkkelen til å lykkes har vært et strømlinjeformet analyseløp utviklet gjennom arbeidet vårt i flere tidligere faser på Bjørnafjorden. Vi vil også trekke frem at det har vært et meget positivt samarbeidsklima i gruppen, der alle har vært genuint opptatt av hverandres oppgaver og utfordringer uten at det har gått på bekostning av en rasjonell fremdrift.

Det har vært spesielt interessant å se hvordan også andre kriterier for konseptvalg enn kun pris har vært vurdert og vektlagt; robusthet, bærekraft og estetikk. Det har også vært en overraskelse for oss å se hvor stor potensiell besparelse som kan ligge i introduksjon av ny norsk automatisert fabrikasjon.

FORBEDRET OG MER ROBUST KONSEPT

Resultat av arbeidet i denne fasen er at vi har kommet frem til et forbedret og mer robust konsept. Vi har fått et betydelig løft mht. å beskrive fabrikasjon, sammenstilling og installasjon. I tillegg har vi i denne fasen kommet langt ned i detaljene rundt spesielle dynamiske problemstillinger. Vi mener SVV nå har fått et langt mer gjennomarbeidet grunnlag for konseptvalg og definisjon av forprosjekt for flytebru over Bjørnafjorden.

En tilleggsverdi for oss og partnerne våre et at det vi har gjort av utvikling i prosjektet også har overføringsverdi til andre forretningsområder og konstruksjonstyper, eksempelvis innen flytende havvind og ulike løsninger for oppdrettsnæringen.

Arbeidsfellesskapet OON har bestått av Norconsult og Dr.techn. Olav Olsen, med Prodtex, Pure Logic, IFE-Institutt for Energiteknikk, Buksér og Berging, Miko Marine, Heyerdahl Arkitekter, Haug og Blom-Bakke, FORCE Technology og Swerim som underleverandører.

For ytterligere informasjon, kan oppdragsleder på vegne av arbeidsfellesskapet, Kolbjørn Høyland, kontaktes. Email:  kh@olavolsen.no

 

PRESSEMELDING FRA STATENS VEGVESEN KAN LESES HER