Velkommen til Marit Reiso ved kontoret vårt i Trondheim

Publisert: 18. October, 2022

Høsten 2016 åpnet kontoret vårt på Brattørkaia med 3 personer. Siden oppstart har vi hatt en solid vekst både i antall ansatte og forretningsområder. I tillegg til byggeteknisk rådgivning tilbyr vi geoteknisk og miljøteknisk rådgivning, og forsterker nå vår satsning mot havbruksnæringen. Dette gir økt krav til både ledelse og koordinasjon. Det er derfor svært gledelig at Marit Reiso blir en del av ledelsen ved kontoret. 

 

Som nestleder i Trondheim får hun en viktig rolle i vår videre satsning, spesielt mot samferdsel og havbruk, men vil også bidra sterkt i vårt prosjekteringsarbeid i ulike forretningsområder.

Kolbjørn Høyland, direktør forretningsområder i Olav Olsen har ansvaret for forretningsutvikling og ekspansjon i selskapet. «Olav Olsen har verdensledende kompetanse innen marine konstruksjoner. Dette spenner fra konseptutvikling til detaljprosjektering av konstruksjoner for olje og gass formål, samferdsel (bruer og kaier), offshore vind (bunnfast og flytende) til anlegg for utnyttelse av bølgekraft. Som en naturlig videreutvikling av dette har vi nå i mer enn 10 år også jobbet med ulike løsninger inn mot havbruksnæringen, spesielt med fokus på lukkede merder, bl.a. har vi bistått flere av søkerne av  utviklingskonsesjoner» 

«Vi retter nå satsingen mot dette området mer spesifikt ut fra Trondheimskontoret vårt med Marit som ansvarlig leder. Hennes unike kompetanse og høyst relevante erfaring for å ta dette ansvaret i tillegg til sin rolle som assisterende regionsleder er viktig og svært hyggelig for oss» avslutter Høyland.

Marit kommer fra stillingen som fungerende gruppeleder for oppdragsledere i SAP Norge, og har før dette lang erfaring fra prosjektarbeid i ÅF Reinertsen som oppdragsleder. Hennes formelle bakgrunn er en master i maskin og prosessteknikk fra NMBU, og en PhD fra NTNU, med offshore vindturbiner.