Gode og spennende presentasjoner på Teknologidagene og Norsk Betongdag

Publisert: 30. October, 2019

Dr.techn. Olav Olsen gjorde seg bemerket med hele 3 innlegg på Statens Vegvesens Teknologidager i Trondheim 23. oktober. Et av innleggene var i en felles sesjon med Norsk Betongdag, der vi også var representert med møteleder og fasilitator. Tema for presentasjonene var “Aluminium – for use in bridge girders – a case study on Langenuen (south of Bergen)”, “Renewable energy enabled by concrete (marine constructions)” og “The Bjørnafjord crossing: Floating bridge- Concept development and selection process”.

Presentasjonene gjøres tilgjengelig på: Teknologidagene 2019

Aluminiumsbrukasse for Langenuen er et FOU-prosjekt for Statens vegvesen i samarbeid med Hydro og Apply Leirvik som har pågått siden oktober 2018 og avsluttes i disse dager. Formålet var å utvikle en lettere hengebrukasse ved bruk av aluminium og sammenligne totale byggekostnader med en hengebru med tradisjonell stålkasse.

Konseptutvikling og -valg av flytebru for Bjørnafjorden er et av våre største prosjekter i 2019 og ble utført i et arbeidsfellesskap med Norconsult. Det har vært et et parallelloppdrag, der begge konsulentgruppene har anbefalt samme alternativ, og hvor Anette Fjeld presenterte hvordan vår gruppering kom frem til anbefalingen.

Nytt av året var at Teknologidagene og Norsk Betongdag hadde en felles sesjon som handlet om hvordan betong muliggjør samferdselskonstruksjoner i marint miljø. Sindre Sandbakk presenterte noen av erfaringene og kompetansen Dr.techn.Olav Olsen har utviklet gjennom flere tiår med offshore betongprosjekter, og som vi nå har stor nytte av på andre områder, spesielt fornybar energi og samferdsel.