Stort tverrfaglig samarbeidsprosjekt innen havvind

Publisert: 17. December, 2020

Tidligere i desember ble det annonsert fra Olje og energiminister Tina Bru at Forskningssenteret for miljøvennlig energi (FME) NorthWind blir støttet med tilsammen 120 millioner over 8 år. NorthWind skal bidra til lønnsom norsk eksportindustri innen havvind, nye grønne jobber, og vindkraft som respekterer natur og mennesker. 

- Dette er et viktig bidrag til å forsyne verden med fornybar elektrisitet. Arbeidsprogrammet i NorthWind er banebrytende og visjonært, og skal bidra til verdifulle, radikale, grønne innovasjoner. Jeg vil berømme regjeringen for å ta initiativ til utlysningen av et slikt senter, sier Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF.  

Dr.techn. Olav Olsen deltar i prosjektet sammen med nært 50 partnere fra mange ulike bransjer.

 

Les hele PRESSEMELDINGEN fra Sintef.