Sommerhilsen

Publisert: 7. July, 2020

I de spesielle månedene vi har vært gjennom har vi erfart at teknologi – og god kommunikasjon (!) - har gjort det mulig å gjennomføre store og små oppdrag og prosjekter på en tilnærmet normal måte. «Teknologi skaper muligheter» er en del av vårt DNA. Gjennom ulike samhandlingsplattformer har vi, som resten av Norge, opprettholdt god kontakt med hverandre, våre kunder og våre samarbeidspartnere. Samtidig har vi høstet verdifulle erfaringer som vi vil bruke til å utvikle oss videre.

Vi begynner nå på en kontrollert måte å vende tilbake til kontorene våre igjen, både på Lysaker og i Trondheim og vi har tatt inn 7 studenter i sommerjobb som er kommet godt i gang i ulike oppdrag.  Det er imponerende å se hva de kan og hva de presterer til tross for en litt annerledes arbeidshverdag.

Jeg ønsker å rette en stor takk til mine kollegaer, og alle dere venner av OO, som gjennom innsats, stå-på vilje og positive holdninger har gjort det mulig å jobbe tilnærmet normal gjennom denne krisen som vi alle har vært en del av.

Vi har oppsummert noen av prosjektene vi har jobbet med innenfor våre forretningsområder første halvår av 2020.  Klikk på bildene nederst på siden for mer informasjon.

Riktig god sommer 

Hilsen Olav

 

Samferdsel

Første halvår har vi i stor grad jobbet i totalentrepriser med detaljprosjektering i tre store InterCity-prosjekter. Disse prosjektene omfatter blant annet Moss stasjon hvor Implenia/Acciona er utførende samt togtunnel og kulvert for dobbeltspor på Vestfoldbanen hvor Veidekke Anlegg er utførende. I tillegg fortsetter vi vårt arbeid med fjordkryssinger hvor vi blant annet er i gang med å utvikle prosjekteringsforutsetningene for fjordkryssinger på E39 i regi av Statens Vegvesen Region midt.

Bygg
Hovedvekten av våre oppdrag har vært innen boligbygg, skolebygg og ombyggingsprosjekter. Sammen med Veidekke prosjekterer vi nye Voldsløkka skole og på Ulven er vi i gang med prosjektering av flere nye boliger på byggetrinn B4. Vårt gode samarbeid med Backe Stor-Oslo videreføres med prosjektet Furuset Senter S1. For Vedal prosjekterer vi ombygging av Stortorvet 7 og vi har også jobbet med prosjektering av nye boligbygg i prosjektene Bispevika B8a og B6b. I tiden fremover vil vi ha fokus på økt bruk av Value Engineering og arbeid med prosjektering av mer miljøvennlige bygg.

Offshore olje og gass
Vår aktivitet for olje og gass markedet har i stor grad blitt dominert av bistand til detaljprosjektering av ALNG2, en kontrakt OO har inngått med SAREN. Prosjektteamet har etter koronavirusets inntog blitt flyttet fra Russland til Norge, og fortsetter sin innsats med full styrke. Andre viktige prosjekter innebærer dokumentasjon av levetidsforlengelse av plattformer i operasjon, hvor OO har hatt flere større oppdrag som for eksempel Troll A. Betong har en meget god bestandighet og med stadig utvikling av både interne og eksterne analyseverktøy kan levetiden dokumentert i original design i de fleste tilfeller økes. OO har også bistått Technip i utarbeidelse av en subsea betongkonstruksjon som skal brukes til å beskytte brønnhoder mot treff fra isfjell. Utviklingen kan bidra til å gjøre små feltutviklinger mer lønnsomme.

Havner og industrianlegg
Det har vært stor aktivitet på flere transformatorstasjoner for Statnett, overlevering av ny kai til Oslo Havn samt flerfoldige avrop på rammeavtalen med Kystverket. Vår posisjon som prosjekterende av infrastruktur knyttet til EL-tilførsel og distribusjon har blitt forsterket i perioden med flere pågående prosjekter. Vi har posisjonert oss med gode samarbeidspartnere for å vinne flere oppdrag innen samfunnskritisk infrastruktur, noe vi håper gir ytterligere påfyll av oppdrag. Alt i alt går vi en spennende høst i møte med dyktige kollegaer, gode samarbeidspartnere og interessante oppdrag.

Dam og Vassdrag
Forretningsområdet har hatt en fin utvikling, rammeavtaler med Glitre Energi, Statkraft, Statskog og flere kommuner har sikret god ordreinngang og spennende prosjekter. Vi arbeider mot å få flere medarbeidere godkjent som fagansvarlige av NVE og er godt på vei. Vi går en spennende høst i møte med prosjektering av Munkebotsvatn i Bergen og gleder oss til å fortsette det gode samarbeid vi har med våre oppdragsgivere og etablere nye kontakter ettersom vår kapasitet til å ta nye oppdrag øker.

Fornybar energi
OO har i 2020 fortsatt arbeidet med rådgivning til Equinor i deres Hywind Tampen prosjekt. Dette skal bli verdens største flytende vindpark når den blir installert i 2022. Arbeidet består i en separat kontrakt relatert til koblede analyser samt utleie av ressurser direkte til Equinor's team. Videre har 2020 bydd på et gjennombrudd for vårt konsept for flytende vind «OO-Star Wind Floater». Et konsortium som Olav Olsen deltar i har mottatt 25 millioner euro fra EU for å teste en fullskala versjon med en 10+ MW vindturbin utenfor Karmøy. Prosjektoppstart er planlagt i september 2020, og med installasjon i 2022 etterfulgt av en testperiode på 2 år.

Geoteknikk/Futurum
Starten på 2020 har vært utrolig innholdsrik med ekspandering av vår geoteknikksatsning. Vi er nå fem medarbeidere, straks sju, og jobber på tverrfaglige oppdrag fra Longyearbyen til Kristiansand! Vi har etablert mange gode samarbeid med både gamle og nye bekjente og ser fram til en hektisk høst med våre oppdragsgivere, blant annet på Ulven, Furuset,  Overvik og Stokkfjellet.