Kranselag for svømmeanlegget på Rud

Publisert: 12. June, 2020

Onsdag denne uken ble det gjennomført kranselag i to runder med godt tilrettelagt coronatiltak for det flotte svømmeanlegget på Rud i Bærum.  Bygget stod ferdig med vegger og tak allerede i april, men på det tidspunktet var det ikke forskriftsmessig å gjennomføre den tradisjonelle markeringen. 

Svømmeanlegget er Norges første som miljøsertifiseres med BREEM-nivå Very Good, og tilfredstiller den norske passivhusstandarden. Tilstede på markeringen var i tillegg til NCC også representanter fra Bærum kommune, yrkesarbeidere, konsulenter fra de ulike fagområdene, og prosjektutviklere. 

Dr.techn.Olav Olsen har ansvaret for konstruksjonteknikk og geoteknikk, og prosjektleder RIB, Martin W. Hofgaard,  kan melde om at prosjektet er i rute, til tross for utfordringer med coronasituasjon og innleid arbeidskraft som må i 10 dagers karantene hver gang de skifter mannskap.

Anlegget er planlagt åpnet i 2021, først for prøvedrift på våren, og deretter for publikum rett etter sommeren.