Dette kan bli verdens lengste aluminiumsbro

Publisert: 12. January, 2021

Aluminium er fremtidens brobygningsmateriale. Sammen med et forskningsteam bestående av Hydro, Leirvik, Statens vegvesen, NTNU og  SINTEF kan vi nå presentere resultatene av et pågående FoU prosjekt. Krysningen av Hordfast, som inngår i fergefri E39, vil med denne metoden gi lavere kostander og Co2-utslipp, redusert vedlikehold og vil kunne bli en flere tusen tonn lettere bro. 

Erik B. Holm, direktør for teknologi og teknologiutvikling i Dr.techn. Olav Olsen AS sier at det har vært et spennende arbeid med å utrede potensiale for bruk av aluminium på Hordfast. "Her er det mulig å kombinere eksisterende teknologi og produkter og anvende det på nye områder, og det er noe vi liker veldig godt å jobbe med". Holm sier videre:  "Design for tilstrekkelig utmattingslevetid, global stabilitet og optimalisering mhp kostnad har vært sentralt i prosjektet, samt utnyttelse av de unike produksjonsmulighetene som ligger i ekstrudering. Det ligger uten tvil muligheter i å bruke aluminium i brukassen både på korte og lengre spenn"

Video fra Statens vegvesen

Du kan lese mer om prosjektet på hjemmesiden til SVV