Kostnadseffektiv og miljøvennlig havvindsteknologi

Publisert: 22. October, 2019

Dr.techn. Olav Olsen AS har vært sentral i utviklingen av  Norge som olje- og gassnasjon, særlig gjennom viktige roller i Condeep-prosjektene. Basert på unik kompetanse og erfaring har selskapet utviklet konsepter og teknologi for flytende  havvind.

OO Star Wind Floater (pat.), er et flytende betongfundament for havvindsturbiner. Løsningen er robust og effektiv for tøffe havområder og utvikling mot stadig større turbiner. Betongens lange levetid, sammen med skalerbarhet når det gjelder størrelse og potensial for masseproduksjon, bidrar til å øke konkurransedyktigheten for flytende vind.   – Vi har en unik kompetanse i Norge basert på erfaringene vi har gjort oss i Nordsjøen og videre i det globale markedet. Denne kompetansen kombinert med innovativ teknologi tar vi med oss i et sterkt voksende marked, sier.adm.dir. Olav Weider i Dr.techn. Olav Olsen 

Vil bidra til det grønne skiftet

Vi er ledende innen marine betongkonstruksjoner og har mye å bidra med innen fornybar energi og havvind. Vårt konsept løser mange utfordringer for at flytende havvind skal bli lønnsomt. Vi har sterk tro på havet som helt vesentlig for det grønne skiftet og en bærekraftig fremtid, sier Weider. – Havvind vil bli en stadig viktigere energikilde. Selv om flytende havvind er i tidlig fase ligger det an til store kostnadsreduksjoner gjennom læring, oppskalering og volumproduksjon, sier Weider.
– OO Star Wind Floater er godt dokumentert gjennom flere FoU- prosjekter støttet av Forskningsrådet, EU og industrielle partnere og med veldig gode resultater, både teknisk og økonomisk. Vi ønsker å bidra til at utbredelsen av flytende vindkraft akselererer og å gjøre en forskjell innen fornybar energi, avslutter Weider. 

ANNONSE I DAGENS NÆRINGSLIV - BILAG HAVET 22.10.19