Vil vokse med det grønne skiftet!

Publisert: 22. February, 2022

I 60 år har vi vært med på å utvikle Norge gjennom prosjektering av bygg, bruer,  og industrianlegg over hele landet. Siden tidlig 70-tallet har selskapet vært en sentral aktør i det norske oljeeventyret. Nå bruker selskapet sin spisskompetanse til å drive frem det grønne skiftet, med base i Oslo og Trondheim.

"Kontoret vårt i Trondheim ble etablert i 2016, og siden da har vi vokst fra tre medarbeidere til 20 ansatte høsten 2021. Trondheim tilbyr nærhet til fagmiljøene ved NTNU og Sintef, og var et naturlig valg når vi skulle etablere oss utenfor Oslo", sier regionleder Sindre Sandbakk.

I et bilag for Næringsforeningen i TrondheimsregionenDagens Næringsliv kan du lese hele intervjuet med Sindre.