Norsk Skogfinsk Museum ”Finnskogens hus»

Publisert: 21. September, 2022

Det skal bygges nytt museum på Grue på Finnskogen. Dr.techn. Olav Olsen har med MOE Norge som underleverandør blitt tildelt oppgaven med teknisk rådgivning i innledende prosjektfaser.


Et utfordrende og litt annerledes bygg med store, åpne rom og mange søyler for å gjenskape opplevelsen av skog. Det er gjennomgående bruk av treverk som materiale. Konkurransen om prosjektet ble viet enorm oppmerksomhet internasjonalt, hele 203 arkitektforslag fra 17 nasjoner ble evaluert. En anerkjennelse at vårt team nådde helt opp i en så sterk konkurranse. Dette gleder vi oss til å ta fatt på.

Du kan lese mer om prosjektet her: NORSK SKOGFINSK MUSEUM 

Alle illustrasjoner i artikkel: Lasovsky Johansson Architects ApS + Lipinski Architects AB