Illustrasjon: AW Energy - Waveroller installert

Vellykket installasjon av WaveRoller

Publisert: 19. November, 2019

Vi gratulerer AW Energy med installasjon av den innovative og spennende WaveRoller-teknologien i Portugal 25. oktober. Olav Olsen er stolt over å ha designet det “selvinstallerende” betongfundamentet for WaveRoller-enheten. Det har vært et spennende prosjekt med krav til innovativ tenking og tett fokus på kostnader og gjennomførbarhet.  Betongfundamentet er robust og enkelt og kan installeres og fjernes uten kranfartøyer eller lektere. Det er selvflytende under transport og installeres ved å fylle sjøvann i en kontrollert operasjon.  Fjerning er omvendt av installasjon, ved å pumpe luft inn i strukturen vil den flyte opp av seg selv.

Konseptet ble utviklet av Olav Olsen i nært samarbeid med AW Energy. Fokus har vært på kostnadseffektivitet, holdbarhet, skalerbarhet og robuste marine operasjoner uten bruk av dyrt utstyr. Fundamentet er i stand til å supportere betydelig større bølgepaneler uten å vokse i størrelse. Sammen med et stort potensial for standardisering og lokal fabrikasjon ser vi for oss en betydelig reduksjon av energikostnadene fra denne teknologien som kan være en fremtidig vinner innen bølgekraft-segmentet.