Fra byggegropa på Ulven. Foto: Dr.techn.Olav Olsen AS

Styrket fagmiljø for geoteknikk

Publisert: 4. March, 2020

Faglig vekst er nøkkelen til samlet suksess, og vi er stolte over at vi nå kan tilby et komplett og styrket fagmiljø for geoteknikk i Dr.techn. OlavOlsen. Innenfor alle våre forretningsområder tilbyr vi nå geoteknisk rådgivning og prosjektering.

Våre team på Lysaker og i Trondheim gir råd om gjennomføring og fundamentering til store og små prosjekter over hele landet, og tilbyr også, gjennom samarbeidspartnere, grunnundersøkelser og laboratorietester. Teamene består av nyutdannede med spisskompetanse innen geoteknikk og flere seniorer med lang og bred erfaring fra fagområdet.

«Gjennom vekst i antall ansatte og fag- og kompetanseutvikling har vi styrket vår konkurranseposisjon ytterligere, og blitt enda bedre rustet til å vinne og gjennomføre oppdrag, sier administrerende direktør i selskapet, Olav Weider. Geoteknikk er ikke bare en etterspurt og knapp kompetanse i seg selv, men henger tett sammen med vår øvrige kjernevirksomhet innen konstruksjonsteknikk.   I tett samspill mellom geoteknikk og konstruksjon kan vi prosjektere trygge og kostnadsbesparende løsninger for våre kunder» sier Weider.

LES MER OM GEOTEKNIKK UNDER TJENESTER