Ny bydel i Hamar - Espern bru viktig bindeledd

Publisert: 30. May, 2023

Espern Eiendom og Bane Nor Eiendom skal utvikle en ny bydel i Hamar. Gigantsatsingen vil totalt koste 10-15 milliarder kroner. Dr.techn. Olav Olsen har i tett samarbeid med arkitekt, byggherre, entreprenør og kommunen prosjektert brua som blir den viktigste forbindelsesåren mellom den nye bydelen Espern og Hamar sentrum. 

Det har vært et stort fokus på utforming av brua og hvordan den skal fremstå, både utenifra og fra selve brua. Bruas slanke, vipping- og knekkingsutsatte fagverk og kompliserte knutepunkter har medført et behov for avanserte analyser og et stort beregningsomfang. I prosjekteringsfasen har mange ulike konsepter og arkitektoniske grep vært analysert og vurdert. 

Endelig utforming er en vertikalt krum stålbru i 4 spenn over en total lengde på 120 meter med overliggende fagverksdragere og ortotropt brudekke. Brua har fuger i begge ender og fastholding i midten. Fagverket utføres med rørprofiler og har en høyde mellom senter over- og undergurt på kun 3,0 meter. Bilvegens bredde er 6,5 meter og total føringsbredde mellom rekkverk, inkludert gang- og sykkelveg er 11,5 meter.

Byggearbeidene er godt igang og brua skal stå ferdig ultimo 2023.

Les mer om byggeprosjektet på bygg.no

 

Alle Illustrasjoner i artikkel: Lund + Slaatto Arkitekter