Spenstige forprosjekt for bruer over Halsafjorden og Sulafjorden

Publisert: 11. May, 2021

Statens vegvesen har valgt arbeidsfellesskapet Dr.techn. Olav Olsen og Norconsult som den ene av 2 grupperinger som tilsammen skal utrede flere krysningsalternativer for Halsafjorden og Sulafjorden i Møre og Romsdal. Arbeidet vil danne beslutningsgrunnlaget for valg av brukonsept for de to fjordene. 

I en nyhetsmelding på sin hjemmeside skriver Statens vegvesen at de har brukt ca 3 år på å innhente nødvendig grunnlag for å kunne gå videre i utredningen, og til slutt lande på hvilke brukonsept som egner seg for de to fjordene.  De to leverandørene, som er Arbeidsfellesskapet Dr.techn. Olav Olsen og Norconsult,  og Arbeidsfellesskapet Aas-Jakobsen, Multiconsult & COWI,  skal levere sine utredninger innen 1.april 2022. 

Kontrakten ble signert på Teams tirsdag 11.mai.  Bilde: Skjermdump fra Statens vegvesens hjemmeside.

Les pressemelding og mer om kontrakten på SVV sin hjemmeside.