CFD-modell for å undersøke flomavledningskapasitet

Publisert: 7. January, 2021

Dr.techn. Olav Olsen har i høst jobbet med å bygge opp en CFD-modell av dammen ved Hellefoss Kraftverk. Modellen skal brukes til å undersøke mulige tiltak for å øke flomavledningskapasiteten.

Strømforholdene styres i stor grad av hvordan bunnen ser ut, og en nøyaktig representasjon av batymetrien har blitt etablert fra punktskyer levert av Styvehavn AS. Modellen skal valideres mot fullskalatester på dammen, som gjennomføres straks forholdene tillater det.

Vi vil rette en takk til våre engasjerte samarbeidspartnerne her, Glitre Energi og Styvehavn for et godt og lærerikt samarbeid så langt!  Arbeidet fortsetter og vi vil publisere flere oppdateringer når resultater foreligger.

Ønsker du å vite mer om CFD og hvem du kan kontakte? Klikk på denne LINKEN