Dr.techn. Olav Olsen er medlem av Grønn Byggallianse

Publisert: 13. September, 2022

Dr.techn. Olav Olsen AS er medlem av Grønn Byggallianse, en medlemsorganisasjon for hele verdikjeden innen bygg og eiendom. Foreningens formål er å utvikle norsk bygge- og eiendomssektor slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget.

Grønn Byggallianse er en non-proft medlemsforening der virksomheter og organisasjoner i hele verdikjeden bygg, eiendom og anlegg kan være medlem. Hovedfokus i arbeidet skal dekke bygg, områdeutvikling og infrastruktur i bygg- og eiendomssektoren. Med bidrag fra rundt 300 medlemsorganisasjoner som spenner over hele verdikjeden, representerer vi sektorens nåværende og fremtidige ledere og praktikere som jobber for reell endring.

 

Grønn Byggallianse er nasjonal rettighetshaver til BREEAM og LEED. Les mer om Grønn Byggallianse her: