Områdeløft Trosterud og Haugerud, bydel Alna i Oslo

Publisert: 21. January, 2020

Undervisningsbygg er i gang med detaljregulering av Haugerud – Trosterud. Reguleringen gjelder ny barneskole, ny ungdomsskole, flerbrukshall og allmenning. Utbyggingen er en del av Oslo kommunes områdesatsning på Groruddalen, hvor nærmiljøkvaliteter i utsatte områder skal styrkes og utvikles, og bidra til et mer inkluderende lokalsamfunn.  Arbeidet skjer i samarbeid med staten.

Totalt utgjør planområdet ca. 230.000m2, og Dr.techn.Olav Olsen er gjennom sin rammeavtale med Undervisningsbygg prosjekterings-gruppekoordinator for en prosjekteringsgruppe som i tillegg til OO består av Asplan Viak, Erichsen & Horgen, Ing. Per Rasmussen, Pöyry og Brekke & Stand. Sammen dekker gruppen trafikkanalyser, veiprosjektering, miljø, elektro, akustikk, vann- og avløp, byggeteknikk og geoteknikk.  Komplett planforslag skal leves innen utgangen av 2020. .

Les mer om prosjektet på Oslo kommune sine hjemmesider.