Erfaren sivilingeniør, dam og vassdrag

Publisert: 1. November, 2019

Grunnet stadig økende oppdragsmengde, søker vi etter sivilingeniør med erfaring og helst godkjenning som NVE fagansvarlig etter damsikkerhetsforskriften. Vi søker en som kan ta ansvar for å lede prosjekter, løse tekniske utfordringer på høyt nivå, og delta i markedsaktiviteter. Dokumentert erfaring fra tilsvarende arbeid, gode kommunikasjonsevner,  og eget nettverk innen bransjen verdsettes høyt. Du må være en lagbygger som motiveres av å jobbe i en kompetansebedrift med et sterkt merkenavn.

Eventuelle spørsmål kan rettes til forretningsområdeansvarlig Leif Basberg, lba@olavolsen.no, mobil: 94158025, eller direktør teknologi, Erik B.Holm, ebh@olavolsen.no 41210295