Rådgiverbransjen har gitt mersmak for våre flotte sommerjobbere

Publisert: 20. August, 2021

Denne uken var siste uke for våre 11 sommerjobberne som alle har gjort en super innsats og bidratt i store og små oppdrag innenfor våre forretningsområder. Nå står videre studier for tur, men først et lite tilbakeblikk på sommeren 2021 på Lysaker og i Trondheim. 

Usikkerheten var minst like stor i år som i fjor med tanke på om vi kunne tilby jobb til studenter, men det skulle gå akkurat så bra som vi håpet på da den første sommerjobberen var på plass tidlig i juni. Forskjellige oppgaver har vært utført med stort engasjement, dimensjonering, tegningsproduksjon, 3D modellering, lastanalyser, modellering av digitale tvillinger, testing av kontroll av knutepunkt for å nevne noe. Enten det er prosjektering av bygg, geoteknikk eller fundamenteringsløsninger for flytende havvind, så har utfordringene vært tatt imot med iver og glede, og de melder samtlige tilbake om et veldig godt arbeidsmiljø,  og veldig god oppfølging og tilbakemelding som er nødvendig underveis. Studentene har også på egen hånd fått prøve seg på ulike utfordringer.

Anders Grytbakk og Bendik Opheim, begge ferdig med 4 år på bygglinjen på NTNU, har sammen med fadder og veileder Håvard Myhra på vårt Trondheimskontor, jobbet med verdens største settefiskanlegg, Tjuin i Malm, hvor Dr.techn. Olav Olsen har ansvaret for prosjekteringen av all plasstøpt betong. Det har vært både utfordrende og lærerikt. «Jeg fikk ansvaret for å modellere karfundament i Revit og lage tegninger som skal brukes på byggeplass. Uten forkunnskap i Revit har det vært mye nytt å sette seg inn i, både med tanke på tekniske løsninger og programvare, men med flinke folk å støtte seg på har det vært utrolig lærerikt» sier Anders Grytbakk og legger til at han har trivdes veldig godt med hyggelige kollegaer og et høyt kompetansenivå i bedriften. 

En annen av sommer-jobberne som er svært fornøyd er Fredrik Kleppe, ferdig i år med studiene på NTNU. Han har i tillegg til å jobbe med beregning og prosjektering av betong- og stålelementer på eksiterende konstruksjoner også utarbeidet veileder på bruddlinjeberegninger for betong- og stålplater som skal publiseres og komme i salg ved Rådgivende Ingeniørers Forening. 

"Gjennom årlig tilstedeværelse på bedriftspresentasjoner og andre arrangement på NTNU har vi nå fått et godt fotfeste blant studentene" sier Erik B. Holm, ansvarlig for teknologi og teknologiutvikling i Dr.techn. Olav Olsen. «For oss er det viktig å kunne tilby gode oppgaver og gi en introduksjon til arbeidslivet for studenter som passer inn i vårt tjenestetilbud. Vi har tradisjonelt rekruttert fra bygg og miljøteknikk, marinteknikk og geoteknikk, men nå ser vi også nå at vi gjennom vårt samarbeid med MOE og Artelia kan rekruttere til andre tekniske fag, men da snakker vi «Neste sommer» avslutter Holm.

 

Ønsker du å vite mer om sommerjobbmulighet hos oss – se gjerne våre karrieresider HER