Vi søker ny leder for vårt forretningsområde Samferdsel

Publisert: 28. February, 2022

Forretningsområdet har vært blant selskapets største de siste årene, og vi har store ambisjoner om å tilby helhetlige planleggings- og prosjekteringstjenester inn i vei- og baneprosjekter. Selskapet har et utstrakt samarbeid på tvers av forretnings- og fagområder, og mellom kontorer i Norge, Danmark, Frankrike og Filippinene.

Forretningsområdets kjernevirksomhet i dag er større og mindre tverrfaglige oppdrag innen vei og bane, prosjekteringstjenester for forskjellige brutyper, og andre samferdselskonstruksjoner som tunnelportaler, kulverter og støttemurer.

En stor del av oppdragene våre er for fjordkryssinger der vi har opparbeidet oss verdensledende kompetanse. Vi utnytter avanserte metoder innen optimalisering og digitalisering hvor vi kan utnytte effektive strukturelle systemer, utvikling i byggematerialer eller byggemetoder for å bidra til elegante, og innovative og mer miljøvennlige løsninger. Vi har også omfattende erfaring innen bruforvaltning og deltar i flere FOU-prosjekter som er relevante for dette forretningsområdet. Våre oppdragsgivere er hovedsakelig totalentreprenører, offentlige byggherrer og andre brueiere.

Les mer om stilling og søk her: