header

Dammer og Vassdrag

Del: 
Komplett rådgiver innen damsikkerhet
 
Dr.techn. Olav Olsen er godkjent for prosjektering og revurdering av dammer i fagområdet I og II (alle klasser). I tillegg er det etablert et samarbeid med flere firmaer, blant annet Edvardsen Consult og Dr. Blasy - Dr. Øverland,  der firmaene til dels har overlappende kompetanse og dels utfyller hverandre innen ulike fagområder.
 
Vi tilbyr:
 • Revurdering av dammer, luker og rør
 • Detaljprosjektering for bygging eller rehabilitering
 • Forprosjekt, mulighetsstudier og kostnadsestimat
 • FEM analyser og stabilitetsberegninger
 • Flomberegninger
 • Dambruddsbølgeberegninger og flomsonekartlegging
 • Plan for overvåking og instrumentering
 • Internkontroll dokumenter og prosedyrer
 • Beredskapsplanlegging og øvelser
 • Grovanalyse for beredskap og planlegging av tiltak
 • Bistand for myndighetskontakt samt lisenser og tillatelser.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDVARDSEN CONSULT
Edvardsen Consult er et enmannsfirma opprettet i 2015. Leif Edvardsen har tidligere jobbet i Norconsult og Rainpower, og har lang erfaring knyttet til dimensjonering, prosjektering og produksjon av luker, rør og ventiler.
 
Firmaet ble startet på 1970-tallet med hovedkontor i nærheten av München i Sør-Tyskland. Selskapet er spesialisert innen flomberegninger, dambruddsbølgeberegninger, flomsonekartlegging og flomsikring, samt restaurering og tilbakeføring av vassdrag. Firma har ca. 50 ansatte, blant annet geologer, hydrologer, hydraulikkere, ingeniører, landskapsarkitekter, tekniske tegnere m.m.  Firma eies av nordmannen Halvor Øverland og har de siste 10 årene hatt mange oppdrag i Norge innen flomsikring og flomberegninger, blant annet med NVE som en stor oppdragsgiver.