header

Havner og industrianlegg

Del: 

Dr.techn.Olav Olsen har lang erfaring med prosjektering av kyst- og havnekonstruksjoner. Vi bistår med planlegging av havneområder, utforming av farleder, design av kaier, moloer og andre havne-konstruksjoner. I tillegg assisterer vi i prosjekter der man ønsker å fundamentere nybygg i randsonen mellom land og vann.

Ved å benytte erfaring fra offshore og industri har vi også mulighet til å bistå med konseptutvikling og prosjektering av utradisjonelle konstruksjoner i kystsonen, og har spisskompetanse på flytende konstruksjoner i tøft miljø.

 

Noen prosjekter vi er engasjert i for tiden:

 

• Mulighetsstudie for flytende betong-kai i arktisk miljø (Longyearbyen Havn)

• Design og detaljprosjektering av ny oljeterminal-kai for inntil to 320.000 dwt VCCLs (Alexela Sløvåg AS)

• Prosjektering av 665 m lang pelekai for containerhavnen ved Sjursøya (Oslo Havn KF)

• Byggherrebistand og utforming av anbudsdokumentasjon for ny kai i Dokken Vest (Bergen Havn KF)