header

Statsbygg har inngått kontrakt med eksperter på konstruksjonsteknikk

Del: 

Dr.techn.Olav Olsen AS er tildelt kontrakten med å se på ulike muligheter for å utbedre adkomsttunellen til det globale frølageret på Svalbard. Hensikten er å styrke sikkerheten i et langsiktig perspektiv.

Gruppen, ledet av Dr. Techn. Olav Olsen AS, skal se på mulige løsninger for å motstå økte vannmengder som følge av våtere og varmere klima på Svalbard.  Snøhetta, Instanes Polar, Erichsen & Horgen, NGI og ECT blir med som underrådgivere for oppdraget.
 
 
Les mer om prosjektet på statsbygg.no
 
Illustrasjonsfoto: Statsbygg