header

OO Star Wind Floater for Fase 2 i Lifes50+ prosjektet

Del: 
Dr.techn.Olav Olsen deltar i EU-prosjektet Lifes50+ som en av fire konseptutviklere. Første fase av prosjektet har fokusert på utvikling av 10 MW versjoner av utviklernes fire respektive konsepter. 
 
Etter fullført Fase 1 er OO-Star Wind Floater, er nå valgt som et av to konsepter for modellskala testing i bølgetank (Sintef Ocean) og i vindtunnel (Politecnico di Milano), samt mer detaljerte tekniske og økonomiske vurderinger.
 
For flere detaljer,  se prosjektets hjemmeside:  eller ta kontakt med Trond Landbø hos Dr.techn.Olav Olsen AS.