header

Dr.techn.Olav Olsen AS - Rådgivende ingeniører konstruksjonsteknikk

Utfordrende struktur i mer enn 50 år!

Fleksible bysamfunn til vanns

ØKAW AS Arkitekter har utarbeidet ideskisser for hvordan Oslo eller andre norske byer kan vokse til vanns. Skissene viser en flytende bydel med kontorer, servicetjenester, parker og boliger.

Les mer...

Flytekai i Longyearbyen

Et kombinert kai- og lageranlegg med kontorlokaler, som i tillegg til å ta i mot mange titalls tusen turister i året også skal huse universitetsansatte, studenter og laboratorium for forskning på marint arktisk miljø.

Les mer...